Dá se použít virtuální sídlo pro založení s.r.o.?

Jednoduše řečeno, ano, virtuální sídlo lze použít pro založení s.r.o. Proč tomu ale tak je?

Pokud chce podnikatel vyvíjet podnikatelskou činnost a založit si s.r.o., musí mít zřízeno sídlo. V občanském zákoníku (ustanovení § 429) se říká, že sídlo společnosti se určí adresou zapsanou ve veřejném rejstříku.

Co se týče živnostenského zákona, ten ukládá podnikateli povinnost označit názvem firmy a identifikačním číslem objekt, v němž má jeho obchodní společnost sídlo (§ 31 odst. 2). Podnikatel je také povinen prokázat vlastnické či užívací právo k prostorám sídla (§ 31 odst. 2 živ. zákona). Zpravidla to lze dokázat dokumentem Souhlasem vlastníka nemovitosti s užíváním sídla na dané adrese.

Dále je podnikatel povinen zajistit prostory, pokud je vyzván k jednání státními orgány a společnost také musí určitým způsobem zajistit i přebírání a včasné přeposílání korespondence, která bude na adresu sídla chodit. 

Virtuální sídlo je službou, při níž poskytovatel virtuálního sídla za určitý měsíční nebo roční poplatek pronajímá právnické nebo fyzické osobě určitou adresu, za účelem jejího zápisu do obchodního rejstříku jakožto sídla této právnické nebo fyzické osoby. 

Podnikatel si může pronajmout tuto sdílenou adresu s tím, že ji nemusí prakticky vůbec využívat. Na této adrese bude mít pouze virtuální sídlo svého s.r.o. a provozovatel virtuálního sídla zajistí služby recepce a zpracování korespondence. Nastavení služeb, jako je příjem pošty, telefonní linka či pronájem kanceláře lze využívat dle aktuálních potřeb.

Sídlo firmy hraje v podnikání poměrně významnou roli, lukrativní adresa na vizitkách nebo dokumentech působí velmi reprezentativně a zaujme nejen stávající obchodní partnery, ale i nové potenciální zákazníky. 

Přijímání a přeposílání korespondence většina poskytovatelů virtuálních sídel za poplatek standardně nabízí a určitě je dobré ji v případě zřízení virtuálního sídla využít. I kvůli tomu, že některá korespondence může být důležitá, naléhavá či navázaná na určitou lhůtu a její včasné vyřízení tak může být pro společnost klíčové.

Ale ne každé s.r.o. si může dovolit platit měsíčně jednotky nebo desítky tisíc korun za pronájem kanceláře na lukrativní adrese v Praze. A to zvláště, pokud ji k běžnému provozu ani nepotřebuje a chce ji jen jako sídlo svého podnikání. Šikovným řešením je zřízení virtuálního sídla firmy. Virtuální sídlo v Praze lze pořídit za symbolickou částku několika stovek za měsíc, která je oproti klasickému pronájmu naprosto zanedbatelná.