Jak získám souhlas s umístěním sídla pro svoje podnikání?

Ať už si plánujete zřídit s.r.o. nebo podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná, musíte si podle zákonných požadavků zřídit sídlo.

Sídlo je místo, odkud podnikatel formálně řídí svoji firmu. Adresa sídla se zapisuje do veřejného rejstříku a na této adrese budou podnikatele kontaktovat orgány veřejné moci. 

Pokud podnikatel podniká sám, možná si sídlo zřídí na adrese svého trvalého bydliště. Co když ale plánuje mít zaměstnance nebo nechce mít sídlo doma? Pak si může pronajmout kancelář nebo byt, nebo si zřídit sídlo ve virtuální kanceláři. Sídlo živnostníka/podnikatele musí být viditelně označeno jeho jménem, příjmením a IČO.

Kdy je tedy potřeba souhlas s umístěním sídla? Jedná se o případy, kdy si podnikatel prostory pro sídlo pronajímá. Vlastník nemovitosti musí s pronájmem souhlasit a vyjádřit  ho vystavením souhlasu s umístěním sídla. Bez souhlasu majitele nemovitosti nelze sídlo zapsat. Prohlášení nesmí být starší než tři měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny. 

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti by měl obsahovat jméno a příjmení vlastníka nemovitosti, datum narození a bydliště, adresu nemovitosti, katastrální úřad, číslo listu vlastnictví (LV), notářsky ověřené podpisy majitele a název společnosti.

Sídlo neznamená to samé, co místo podnikání. Místem podnikáním je provozovna. Sídlo slouží k řízení společnosti a k jednání s úřady, zatímco provozovna je místem, kde se skutečně podniká. 

Nejjednodušší variantou je využít virtuální kancelář. Jedná se v podstatě o pronájem sdílených prostor se zajištěním běžné administrativy spojené se sídlem firmy. Virtuální kancelář poskytuje zařízené kancelářské prostory s recepcí, která zajišťuje kontakt s klienty, zpracování pošty, obsluhu zákaznické linky, evidenci vzkazů a návštěv, spediční služby apod.

Pokud podnikatel potřebuje pro své podnikání občas využívat vybavenou kancelář nebo zasedací místnost, není problém si jí krátkodobě na adrese sídla pronajmout. Pokud umístíte sídlo firmy do naší virtuální kanceláře, získáte nejen profesionální služby v reprezentativních prostorách, ale také výrazně ušetříte. Cena se pohybuje pouze ve stovkách korun za měsíc.