Kde si zřídit sídlo podnikání?

Každý podnikatel, který plánuje založit s.r.o. nebo být OSVČ, musí mít podle zákona založené sídlo. Kde si ho ale založit?

Lokalita

Vždy je dobré umístit sídlo svého podnikání ve větším městě. Firemní sídlo by mělo reprezentovat podnikatele i jeho firmu. Sídlo ve velkém městě je bráno jako prestižnější. Pokud budova, ve které je sídlo umístěno navíc vypadá reprezentativně a dá se u budovy dobře parkovat, je to velké plus pro získání nových zákazníků a klientů. Pro některé podnikání je důležité umístění blízko centra většího města, jinému vyhovuje spíše autem dobře dostupný okraj. 

Anonymita velkého města také znamená méně častou komunikaci ze strany úřadů. Vzhledem k velkému množství subjektů, které mají sídlo firmy v Praze, Brně nebo Ostravě, je zde logicky menší frekvence kontrol. Velkou výhodou je rovněž větší profesionalita případného jednání zaměstnanců finančního úřadu s podnikatelovou firmou.

Pokud se podnikatel rozhodl rozjet svoje podnikání například v Praze, pro začínající nebo malou firmu mohou být náklady na zřízení kanceláře v Praze příliš vysoké. Do nákladů patří pronájem místa, pořízení nábytku, placení energií, náklady na výpočetní techniku, najmutí recepční apod. Proto je výhodné využít služby virtuální kanceláře, která poskytne veškerý nezbytný servis pro bezproblémový začátek i průběh podnikání.

Vlastní byt nebo pronájem? 

Majitelé firem někdy volí sídlo společnosti, nejčastěji s.r.o., v bytě na adrese svého bydliště. Na první pohled se jedná o nejlepší řešení. Je tomu ale tak?

K umístění sídla zakládané firmy na jakékoliv adrese je nutný souhlas vlastníka nemovitosti s úředně ověřeným podpisem. Pokud je nemovitost ve vlastnictví zakladatele, není problém, aby vydal souhlas sám sobě. Ovšem v ostatních případech nemusí být získání souhlasu bezproblémové.

Dalším problémem může být riziko exekuce. Exekutoři, kteří vykonávají pravomocné exekuční rozhodnutí, nemají povinnost zkoumat, komu patří majetek umístěný na adrese sídla. Pokud má podnikatel sídlo firmy na adrese svého bydliště, pravděpodobně přistoupí k exekuci techniky a nábytku, který nemusí patřit firmě, ale domácnosti. Vyvarovat se uvedeného postupu lze pouze prokázáním vlastnictví, což však zejména u staršího majetku bývá problematické. 

Sídlo právnické osoby musí být podle živnostenského zákona označeno u vstupu do nemovitosti názvem a IČ. Takto označená nemovitost totiž může budit nežádoucí zájem sousedů nebo dokonce neznámých osob. Adresa sídla je veřejně známou informací v obchodním rejstříku, proto může podnikatel očekávat neohlášené návštěvy zákazníků, kteří mají cestu okolo nebo potřebují ihned řešit svůj problém. Je třeba myslet i na to, že pokud je firma vyzvána úřadem k jednání v sídle firmy, má povinnost zajistit prostory tomu odpovídající. 

Možná, že na začátku podnikání tráví podnikatel hodně času doma na počítači a telefonu. Nastane ale i situace, kdy podnikatel nebude přítomen na adrese svého sídla (např. kvůli jednání se zákazníky). Poté je náročné sledovat kdy má dorazit pošťák a kurýři s doporučeným dopisem nebo balíčky. Budou se o to chtít starat členové rodiny podnikatele?

Platná legislativa také říká, že sídlo právnické osoby může být v bytě pouze v případě, že je to slučitelné s jejím účelem a odpovídá to i povaze a rozsahu její činnosti. Jak tedy předejít možným komplikacím spojeným se sídlem ve vlastním bytě? 

Výhodným řešením je zřízení virtuální kanceláře. Jedná se v podstatě o pronájem sdílených prostor se zajištěním běžné administrativy spojené se sídlem firmy. Virtuální kancelář poskytuje zařízené kancelářské prostory s recepcí, která zajišťuje kontakt s klienty, zpracování pošty, obsluhu zákaznické linky, evidenci vzkazů a návštěv, spediční služby apod.

Pokud podnikatel potřebuje pro své podnikání občas využívat vybavenou kancelář nebo zasedací místnost, není problém si jí krátkodobě na adrese sídla pronajmout. Obchodní partneři ocení profesionální úroveň prostor včetně kompletního technického zázemí a klasického kancelářského občerstvení.

Pokud umístíte sídlo firmy do naší virtuální kanceláře, získáte nejen profesionální služby v reprezentativních prostorách, ale také výrazně ušetříte. Cena se pohybuje pouze ve stovkách korun za měsíc.

Když zvážíte všechny tyto skutečnosti, můžete v klidu podnikat díky kvalitnímu virtuálnímu sídlu.