Lze použít virtuální sídlo pro založení živnosti?

Co je virtuální sídlo firmy?

Co je vlastně virtuální sídlo společnosti? Virtuální sídlo je službou, při níž poskytovatel virtuálního sídla za určitý měsíční nebo roční poplatek pronajímá právnické nebo fyzické osobě určitou adresu, za účelem jejího zápisu do obchodního rejstříku jakožto sídla této právnické nebo fyzické osoby. 

Podnikatel si může pronajmout tuto sdílenou adresu s tím, že ji nemusí prakticky vůbec využívat. Na této adrese bude mít pouze virtuální sídlo své živnosti a provozovatel virtuálního sídla zajistí služby recepce a zpracování korespondence. Nastavení dalších služeb, jako je příjem pošty, telefonní linka či pronájem kanceláře lze různě měnit a využívat dle aktuálních potřeb.

Sídlo firmy hraje v podnikání poměrně významnou roli a to nejen u s.r.o., ale i u živnostníka, osoby samostatně výdělečně činné, tzv. OSVČ. I když se to někomu může připadat nedůležité, lukrativní adresa na vizitkách nebo dokumentech působí velmi reprezentativně. Podnikatel zaujme nejen své stávající obchodní partnery, ale především nové potenciální zákazníky. 

Ale ne každý živnostník si může dovolit platit měsíčně jednotky nebo desítky tisíc korun za pronájem kanceláře na lukrativní adrese v Praze. A to zvláště, pokud ji k běžnému provozu ani nepotřebuje a chce ji jen jako sídlo svého podnikání. Šikovným řešením je zřízení virtuálního sídla firmy, které není určeno jen pro společnosti, ale také pro OSVČ. Virtuální sídlo v Praze lze pořídit za symbolickou částku několika stovek za měsíc, která je oproti klasickému pronájmu naprosto zanedbatelná. 

Je virtuální sídlo legální?

Pokud chce podnikatel vyvíjet podnikatelskou činnost a založit si živnost, musí mít zřízeno sídlo. V občanském zákoníku (ustanovení § 429) se říká, že sídlo společnosti se určí adresou zapsanou ve veřejném rejstříku.

Co se týče živnostenského zákona, ten ukládá podnikateli povinnost označit názvem firmy a identifikačním číslem objekt, v němž má jeho obchodní společnost sídlo (§ 31 odst. 2). Podnikatel je také povinen prokázat vlastnické či užívací právo k prostorám sídla (§ 31 odst. 2 živ. zákona). Zpravidla to lze dokázat dokumentem Souhlasem vlastníka nemovitosti s užíváním sídla na dané adrese.

Dále je podnikatel povinen zajistit prostory, pokud je vyzván k jednání státními orgány a je také dobré si zajistit i přebírání a přeposílání firemní korespondence. Podnikatel ale není povinen být osobně přítomen (byť i jen v předem určených hodinách) na adrese sídla, kde by se s ním mohla veřejnost setkat. 

Z výše uvedeného vyplývá, že umístění sídla společnosti do virtuální kanceláře pro zřízení živnosti je plně v souladu s právními předpisy České republiky.