Splňuje virtuální sídlo zákonné požadavky pro podnikání?

občanském zákoníku (ustanovení § 429)  se říká, že sídlo společnost se určí adresou zapsanou ve veřejném rejstříku.

Virtuální sídlo je službou, při níž poskytovatel virtuálního sídla za daný měsíční nebo roční poplatek pronajímá právnické osobě nebo OSVČ určitou adresu, za účelem jejího zápisu do obchodního rejstříku jakožto sídla dané právnické osoby. 

Co se týče živnostenského zákona, ten ukládá podnikateli povinnost označit názvem firmy a identifikačním číslem objekt, v němž má jeho obchodní společnost sídlo (§ 31 odst. 2). Podnikatel je také povinen prokázat vlastnické či užívací právo k prostorám sídla (§ 31 odst. 2 živ. zákona). Zpravidla to lze dokázat  dokumentem souhlasem vlastníka nemovitosti s užíváním sídla na dané adrese.

Dále je podnikatel povinen zajistit prostory, pokud je vyzván k jednání státními orgány a je také dobré si zajistit i přebírání a přeposílání firemní korespondence. Podnikatel ale není povinen být osobně přítomen (byť i jen v předem určených hodinách) na adrese sídla, kde by se s ním mohla veřejnost setkat. Tato právní úprava byla zrušena v roce 2009.

Z výše uvedeného vyplývá, že umístění sídla společnosti do virtuální kanceláře je plně v souladu s právními předpisy České republiky.

A jak je to u naší virtuální kanceláře?

U vstupu do budov, kde jsou zřízeny naše virtuální kanceláře, visí vždy aktuální seznam firem včetně , které zde mají sídlo. S našimi klienty uzavíráme smlouvu o umístění sídla a dodáváme souhlas vlastníka budovy s umístěním sídla. Všichni naši klienti mají možnost pro jednání s úřady využít zasedací místnosti přímo na adrese sídla. Také máme k dispozici šikovné recepční, které jak přebírají tak přeposílají korespondenci dle požadavků klientů.

Proto neváhejte využít nabídku našeho virtuální sídla!